אריזה לפני מעבר דירה, ואחסון תכולת דירה במחיר משתלם באביה